Bilişim Hizmetlerimiz

 
IPTV SİSTEMLERİ

Konaklama tesisleri, yerleşkeler ve ulaştırma araçlarında ihtiyaç duyulan IP tabanlı Televizyon ve Multimedya Gösterim araçları, Yönetici Panelleri ile birlikte müşteri ihtiyaçlarına uygun olarak tasarlanmakta, uydu antenleri, yayın / data dağıtım altyapıları, gösterim monitörleri, set-top box, multimedya ve kontrol sunucuları gibi gerekli donanım bileşenlerinin çözüm ortakları aracılığı ile üretilmesi / tedariki sağlanmakta, kurulum, devreye alma ve idame / işletme hizmetleri verilmektedir.

OTEL YÖNETİM SİSTEMLERİ

Konaklama tesisleri için otel yönetim sistemleri, işletmenin ihtiyaçlarına göre gerekli paketler, işlevler sağlanacak şekilde ve donanımları ile birlikte tasarlanmakta, tedarik, kurulum ve devreye alma hizmetleri ile idame / işletme desteği verilmektedir.

SATIŞ VE STOK YÖNETİM SİSTEMLERİ

Gerek konaklama tesisleri, gerekse perakende satış yapan işletmelerin ihtiyaç duyduğu satış ve stok yönetim yazılımları, üzerinde çalışacakları donanım bileşenleri ile birlikte tasarlanmakta, tedarik, kurulum ve devreye alma hizmetleri ile idame / işletme desteği verilmektedir.

DİGİTAL SIGNAGE

Kurum yapıları içerisinde tanıtım, reklam, bilgilendirme, danışma hizmeti sağlama kapsamında ihtiyaç duyulan sayısal veri gösterimi, etkileşimi ve yönetimine yönelik yazılım ve donanımın tasarlanması, tedarik, kurulum ve devreye alma hizmetleri ile idame / işletme desteği verilmektedir.

EĞİTİM / ÖĞRETİM DESTEK SİSTEMLERİ

Öğrenim kurumları, kurslar, kurumsal eğitim tesislerinde öğretmen – öğrenci etkileşiminde verimliliği artıran, akıllı tahta, anlık sınav sistemleri, görüntüleme sistemleri, öğrenci takip sistemleri, sınıf yönetim sistemi, müfredat-öğrenci takip sistemi gibi destek sistemlerinin yazılım ve donanım ihtiyaçlarının tasarlanması, , tedarik, kurulum ve devreye alma hizmetleri ile idame / işletme desteği verilmektedir.

DATA VE NETWORK ÇÖZÜMLERİ

Kurumsal yerleşkelerin, binaların, tesislerin veri ve ağ altyapılarının yapısal kablolama ve donanımları ile birlikte tasarlanması, tedarik, kurulum ve devreye alma hizmetleri verilmektedir. Bu kapsamda kablosuz ağ, yüksek performanslı LAN/WAN altyapıları, veri-ses-görüntü entegrasyonu, ağ altyapılarının yönetimi, uydu veri iletişim çözümleri, sistem odalarına yönelik ihtiyaçlar için çözüm sunulabilmektedir.

TAŞINMA İŞLEMLERİ

Kurum yada kuruluşların mevcut sistem ve altyapılarının tefrişat işlemleri de dahil olmak üzere bir yerden başka bir yere taşınması ve devreye alınması işlemlerini belirlenmiş standartlar çerçevesinde güvenli bir şekilde sağlanmaktadır.

Bilişim sistemleri kapsamında ihtiyaç duyulan her türlü donanım ile bilgisayar, sunucu, ağ ortamı için gerekli güvenlik yazılımlarının tedariki , kurulum ve devreye alma hizmetleri sağlanmaktadır.
Kurumsal süreçlerin iyileştirilmesine yönelik analizlere destek vererek kurumsal yazılım gereksinimlerinin belirlenmesine, Belirlenen ihtiyaçların, sistem / yazılım geliştirme standart ve süreçlerini takip edilerek gerçekleştirilmesine, WEB tabanlı yazılım, web sayfaları, portal uygulamalarının gerçekleştirimine, İhtiyaca yönelik araştırma – geliştirme (AR-GE) faaliyetlerinin yapılmasına, Yönelik hizmetler, kurum içerisindeki mevcut kaynaklara dayalı IN-HOUSE geliştirim veya outsource yöntemiyle verilmektedir.
Yazılım ve donanımın özel ihtiyaçlara göre tasarlanması, uyarlanması, tedariki, kurulum ve devreye alma hizmetleri sağlanmaktadır. Özellikle ETKİLEŞİMLİ MÜZE UYGULAMALARI kapsamında, reklam mecraları, etkileşimli görsel uygulamalar, etkileşimli elektronik kitaplar, 3 boyutlu arazi ve yerleşim alanlarının görselleştirmeleri, projeksiyonlu tavan / duvar / zemin görüntü kaplama uygulamaları için tasarım ve üretim konularında destek sağlanmaktadır.
Web üzerinden tanıtım, satış, faturalama, bankacılık işlemleri, kargolama vb. işlevleri içeren e-ticaret uygulamalarında gerek mevcut hazır altyapıların kullanılarak ihtiyaca göre geliştirim yapılması, gerekse de özgün tasarım ve geliştirme yapılarak devreye alma ve işletme faaliyetlerine yönelik destek hizmetleri verilmektedir.